menu

Numer konta bankowego

2022-02-14 11:48:44 (ost. akt: 2023-01-31 08:52:00)

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać
na konto bankowe Gminy Miejskiej Szczytno do 15 dnia każdego miesiąca.

Obowiązują indywidualne numery kont bankowych.
Jeśli nie posiadasz numeru konta bankowego, skontaktuj się z Wydziałem Gospodarki Miejskiej.

Ogólny nr rachunku bankowego: 68 8838 0005 2001 0103 8440 0010 (Bank Spółdzielczy)