menu

Numer konta bankowego

2022-02-14 11:48:44 (ost. akt: 2022-03-18 10:38:19)

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać
na konto bankowe Gminy Miejskiej Szczytno do 15 dnia każdego miesiąca.

NR KONTA: 68 8838 0005 2001 0103 8440 0010