menu

Obowiązek aktualizowania danych wskazanych w deklaracji

2022-02-14 11:55:33 (ost. akt: 2022-03-21 09:14:59)
Herb Miasta Szczytno

Herb Miasta Szczytno

INFORMUJEMY o obowiązku aktualizowania danych wskazanych w deklaracji o wysokości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącymi nieruchomości zamieszkałych

W przypadku:
- zmiany miejsca zamieszkania
- urodzenia dziecka
- zgonu

ZGŁOŚ ILOŚĆ ZAMIESZKUJĄCYCH OSÓB

Zgodnie z art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach „Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, mająca wpływ na wysokość opłaty”.


Chcielibyśmy Państwa zachęcić do korygowania deklaracji w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ podanie nieprawdziwych informacji w deklaracji to ryzyko odpowiedzialności karnej.

Deklarację należy składać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Szczytnie,
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, w pok. 130 na I piętrze w godz. od 7.30 do 15.30 (tel. 89 624-72-11, 624-72-51, 624-72-45).

Druk deklaracji jest dostępny na naszej stronie internetowej Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W razie rozbieżności co do ilości osób zgłoszonych w deklaracji z osobami wykazanymi
w ewidencji ludności należy dołączyć do deklaracji oświadczenie, które również dostępne jest na naszej stronie internetowej Pobierz: Oświadczenie .