menu

Stawka opłat za gospodarowanie odpadami

2022-02-14 12:01:20 (ost. akt: 2022-03-18 10:36:44)

Od dnia 1 lutego 2022 r. zmieniła się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Aktualna opłata wynosi 21,00 zł od każdej zamieszkującej osoby w gospodarstwie domowym.
Ulga od posiadania kompostownika wynosi 3,00 zł od każdej osoby, wysokość opłaty przy zastosowaniu ulgi wynosi 18,00 zł od każdej osoby.

Uwaga! Ulga przysługuje przy zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów.