menu

Wykaz przedsiębiorców - Rejestr Działalności Regulowanej

2022-03-18 11:26:56 (ost. akt: 2022-03-18 12:00:47)

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach warunkiem prowadzenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości usytuowanych na terenie miasta Szczytno, jest uzyskanie wpisu
do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Szczytno.
Poniższa tabela stanowi aktualny wyciąg z gminnego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Szczytno.


https://m.powiatszczycienski.pl/2022/03/orig/tabelka-przedsiebiorcy-48897.jpg