menu

Osiągnięty poziom recyklingu przez Miasto Szczytno w roku 2020

2022-03-21 10:35:51 (ost. akt: 2022-06-17 14:35:40)

Poniższa tabelka przedstawia osiągnięte przez Gminę Miejską Szczytno oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w roku 2020 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczona masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.