menu

Osiągnięty poziom recyklingu przez Miasto Szczytno w roku 2022

2022-06-17 14:11:34 (ost. akt: 2022-10-06 13:27:44)

Gmina Miejska Szczytno osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w roku 2021 w wysokości :
24,76 %


Gmina osiągnęła wymagalne 20% wagowo - za rok 2021