menu

Odpady biodegradowalne oraz popiół - system pojemnikowy

2023-08-30 10:55:06 (ost. akt: 2023-08-30 10:57:52)

Drodzy Mieszkańcy,
przypominam, że odpady biodegradowalne oraz popiół są odbierane tylko w systemie pojemnikowym bez worków i toreb zgodnie z uchwałą nr LIX/405/2023 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 maja 2023 r.
Od WRZEŚNIA 2023 r. nie ma już odbioru w/w frakcji odpadów w WORKACH‼
Wystawione w/w odpady w workach pozostaną NIEODERBRANE przez podmiot świadczący usługę‼
Wymienione odpady mają znajdować się w pojemnikach luzem, bez worków i toreb.